// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

WEATUS EC

WEATUS EC

WEATUS EC


  • Ürün Grubu: Fungisit
  • Aktif Madde: Spiroxamine 300 g/L + Prothioconazole 160 g/lL
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu: G2:5 G1:3
  • Formülasyon Şekli: EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

UygulamaDozu

 

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Septorya Yaprak Lekesi

(Septoria tritici)

100 ml/ da

35 Gün

Tahıl Küllemesi

(Erysiphe graminis f.sp. tritici)

100 ml/ da

35 Gün

Buğday, Arpa

Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Fusarium spp, Rhizoctonia spp.)

100ml/ da

35 Gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünüönce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Buğdayda tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağın çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. İlaçlamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır.

Buğday ve Arpada kök ve kök boğazı çürüklüğü: Hastalık belirtileri ilk görülmeye başlandığında kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki devrede ilk ilaçlama yapılmalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SİGMOON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup (C3:11 ; G1:3) olarak sınıflandırılmış birfungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SİGMOON’un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11; G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.