// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

Kurumsal

Hakkımızda

Hakkımızda

ERTAR KİMYA


Dünya nüfusundaki artışlar devam etmektedir; günümüzde 7 milyar civarında olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyar olması beklenmektedir. Buna bağlı olarak araştırmacı kuruluşlar tarımsal tüketimin günümüze oranla %50 artacağını da belirtmektedir. Bu artışın ekilebilir arazi bakımından olmayacağı açıkça ortadadır. Zira 1960 ‘lı yıllardan günümüze kadar % 14 ‘lük bir artış olmuş, 2050 yılına kadar da bu artışın % 10 olması ön görülmektedir.

Dünyada tarımsal tüketimi karşılamak ekilebilir alanları artırmakla mümkün olmayacağından tarımsal teknolojilere yatırımlarda yıldan yıla artmaktadır. Bu yatırımlar incelendiğinde 2000 ‘li yıllardan günümüze 15 kat artış olmuştur. Dünya üretiminde yeni teknolojilerin kullanılması tarımsal üretimin daha az kayıpla yapılması açısından önemlidir.  Tarım sektöründe verimliliğin ve üretkenliğin artması için çiftçiler yeni teknolojilerin peşinde. Gelecek yıllarda tarımı şekillendirecek yeni teknolojiler dört alana ayrılıyor; sensörler, gıda, otomasyon ve mühendislik.

Günümüzde yapılan modern tarım; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili ve ekonomik bir mücadeleyi ifade etmektedir, bu mücadele yapılmadan kaliteli ve bol ürün elde etmek mümkün olmaz. Kültür bitkilerinde zararlı hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla en etkili ve hızlı savaşım yöntemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pestisit kullanımıdır.

Avrupa Birliği 1980’li yılların ortalarında çevrenin ve sağlığın korunması konusunu gündemine alarak yasal düzenlemeleri içerinse yansıtmaya başlamış özellikle 1990’lı yıllarda bu hususta önemli düzenlemeler yapmıştır. 2000’li yıllara geldiğimizde ise buna sosyal sorumluluk ilkesi adını vererek, geliştirdiği tüm yeni düzenlemeleri için insanının sağlık, sosyal haklar, yaşanabilir çevre, güvenli gıda ile ortak yaşam ortak paylaşım konusunda ki taleplerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşımın en fazla hissedildiği başlıklardan biride sağlık ve çevre üzerinde risk oluşturan faktörler arasında önemli bir yere sahip olan, ancak tarımsal üretimin en önemli araçlarından bir tanesi olan Bitki Koruma Ürünleridir. AB Bitki Koruma Ürünlerine ilişkin mevcut düzenlemelerin geliştirilmesi ve yasal boşlukların giderilmesi için çok önemli ve radikal kararlar almaktadır. AB ile uyum için çalışan Türkiye’nin, bu konudaki mevcut anlayışında bir takım değişiklikler yapması gerekmektedir.

Bu nedenle, sürdürebilir tarımsal faaliyetler ve sürdürebilir kalkınma için üretimde, hem doğa dostu, sürdürülebilir kaynak kullanımına olanak veren, insan ve hayvan sağlığının korunmasını ön planda tutan üretim sistemleri geliştirirken, hem de yüksek verim ve kaliteyi optimize etmeye yardımcı olan yüksek kaliteli, güvenli ve kontrollü Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımına devam etmek konusu çok önemlidir. Sürdürülebilir Tarım (Integrated Pest Management – IPM) tüm dünyada kabul gören ve artan dünya nüfusunun artan tarımsal tüketimin karşılığı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesinin üretilmesini desteklediği gibi çevrenin ve dünyada kullanılan doğal kaynaklarında korunmasını desteklemektedir. Bu amaçla her türlü teknolojiler de desteklenmektedir.

ERTAR KİMYA olarak; tüm dünyadaki bu gelişmeleri takip ettiğimiz gibi, Sürdürülebilir Tarım (Integrated Pest Management – IPM) ‘ı destekliyor, bu konuda üzerimize düşenleri de yapmaya çalışıyor ve bu konuda(silelim mi) yatırımlarımıza devam ediyoruz. Üretim tesisimizde ve tüm Türkiye’de yaptığımız faaliyetlerde insan ve çevre sağlığına öncelik veriyoruz. Özellikle kaliteden ödün vermeyerek insan ve çevre sağlığına en az etkili olan maddelerle çalışmaya, en az uygulama ile; yüksek verim ve ekonomik üretimi hedefliyoruz.

Bu amaçlarla 2004 yılında Türkiye’de tarımın kalbi Çukurova Adana ‘da kurulan ERTAR KİMYA tarımın en önemli girdilerinden Bitki Koruma Ürünleri (Pestisitler), Bitki Besleme Ürünleri ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri  (BGD) konularında üretim ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir.

ERTAR KİMYA kuruluşundan itibaren üretimde öncü olmuş; Ester teknik maddesi üretimi ile başlayan hayatına 2012 yılından itibaren Glyphosate IPA ve 2,4 DEHE ile beraber üretimi ile devam etmektedir.

ERTAR KİMYA Üretim Tesisimiz; Adana Organize Sanayi bölgesinde 14.000 metrekare alan üzerinde kuruludur. 9.500 metrekarelik alanı kapalı olan fabrikamızda; Bitki Koruma Ürünleri olan; İnsektisit, Fungusit, Herbisit ve BGD üretim bölümlerinden oluşmaktadır. Bu üretim bölümlerinde modern ve üretimde kullanılan son teknolojinin imkanları ile; Emülsiyon Konsantre (EC), Süspansiyon Konsantre (SC), Tohum İlaçları İçin Akıcı Konsantre (FS), Solüsyon (SL), Islanabilir Toz (WP), Toz (DS), Suda Çözünebilen Toz (SP), Suda Dağ Islanabilen Granül ( WDG), Kum Akışkan (DF), Suda Çözünen Granül (SG), Yağda Dağılabilen (OD) formülasyonların tamamı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dünyada yeni kullanılan formülasyonlar üzerine de yeni araştırmalar ve yatırımlar devam etmektedir.

ERTAR KİMYA; günümüz teknolojisinin en son imkanlarına sahip, tam donanımlı kalite kontrol laboratuvarında, ürettiği ve ithal ettiği her ürünün T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda kalite kontrol analizleri yapılabilmekte, ürün spesifikasyon ve reçete çalışmaları uygulanabilmektedir.

ERTAR KİMYA; sahip olduğu ISO 9001, IS0 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin gerektirdiği; üretimin başlangıcından son tüketicimizin ürünü kullanmasına kadar geçen süreçte işçi sağlığı ve güvenliği, kalite kontrol ve çevre duyarlılığı Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlık konularında, son derece dikkatli ve hassas davranmaktadır.

ERTAR KİMYA; tarımın yoğun olarak yapıldığı tüm bölgelerde kendi satış ve teknik organizasyonlarını tamamlamış, iş ortaklarımıza ve çiftçilerimize teknik ve ticari anlamda daha kaliteli hizmet götürmenin gururunu yaşamaktadır. Ayrıca ürettiğimiz ürünlerin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başka ülkelere önemli bir miktar ihraç etmektedir. ERTAR KİMYA olarak temel hedeflerimiz;

  • Sektörde öncü, kaliteli ve güçlü markalar yaratmak,
  • Her konuda paylaşımcı, güvenilir, ilkeli, sistemli, sürekli ve kalıcı olmak,
  • Yeniliğe ve değişime açık, kaliteye odaklanmış, çözüm üreten bir firma olmak,
  • Etik kurallara uymak ve rekabette düzeyli olmak,
  • Tüm İş ortaklarımızla, paydaşlarımızla ve çalışanlarımızla açık, yapıcı iletişim içerisinde Saygı ve Sevgi temelinde buluşmak ana hedeflerimizdendir.

ERTAR KİMYA; Yurt çapındaki geniş satış ağı ve güçlü teknik kadrosu ile en uç noktadaki bayii ve çiftçilerimize ulaşarak Tarımda Emeğin Gerçek Karşılığının alınması için çalışmaktadır. ERTAR KİMYA olarak, özellikle değerli çiftçilerimizin alın terlerinin değerini bildiğimizden, onların emeklerinin karşılığının tam olarak karşılanabilmesi için kaliteli ürünlerimiz, çözüm önerilerimiz ve bütün samimiyetimizle yoğun çalışma içerisindeyiz.

Milli Ekonominin Temeli Ziraattir…” diyerek çıktığımız bu yolda; tüm iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve bol kazançlı günler dileriz.