// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

SİGMOON SE

SİGMOON SE

SİGMOON SE


  • Ürün Grubu: Fungisit
  • Aktif Madde: Pyraclostrobin 85 g/L +Epoxiconazole 62.5
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu: C3:11, G1:3
  • Formülasyon Şekli: SE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

UygulamaDozu

 

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Septorya Yaprak Lekesi

(Septoria tritici)

200 ml/ da

42 Gün

Tahıl Küllemesi

(Erysiphegraminisf.sp. tritici)

200 ml/ da

42 Gün

Kahverengi Pas (Puccinia recondita tritici)

200 ml/ da

42 Gün

Arpa

Arpa Yaprak Pası (Puccinia hordei)

150 ml/ da

42 Gün

Mısır

Mısır Kuzey Yaprak Yanıklığı (Setosphaeria turcica = Exserohilum (=Helminthosporium) turcicum)

200 ml/ da

14 Gün

Şeker Pancarı

Yaprak Lekesi

(Cercospora beticola)

150 ml/da

-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünüönce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir.  Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Buğdayda Yaprak Lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Yeşil aksam ilaçlamasına hastalık belirtileri ilk görüldüğünde başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ilacın etki süresini de dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başkalanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. 21- 28 gün sonra uygulama yapılabilir. 

Buğdayda Tahıl Küllemesi: Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamaya başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda Kahverengi Pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Arpa Yaprak Pası: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanılmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Mısır kuzey yaprak yanıklığı: Bölgede hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ilk ilaçlamaya başlanmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse 14 gün ara ile ikinci ilaçlama yapılmalıdır. İyi bir kaplama yapılması gerekmektedir.

Şekerpancarı Yaprak Lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer Cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulama başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SİGMOON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup (C3:11 ; G1:3) olarak sınıflandırılmış birfungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SİGMOON’un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11; G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.