// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

SELENİCA 50 EC

  • Anasayfa
  • Ürün Grupları
  • SELENİCA 50 EC
SELENİCA 50 EC

SELENİCA 50 EC


  • Ürün Grubu: İnsektisit
  • Aktif Madde: 500 g/l Pirimiphos methyl
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu: 1B
  • Formülasyon Şekli:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre

Boş Ambar Uygulaması

Depo zararlıları
Buğday biti

(Sitophilus granarius)
Kırma biti

(Tribolium confusum)
Pirinç biti

(Sitophilus oryzae)
Kuru meyve güvesi

(Plodia interpunctella)
Arpa güvesi

(Sitotroga cerealella)
Patates güvesi

(Phthorimaea operculella)
Baklagil tohumböcekleri (Bruchus spp.)

300 ml / 100 m2 alana

Ürün depoya konulmadan 20-25 gün önce.

Domates

(Tarla)

Yaprakbitleri

(Aphis spp.)

100 ml / 100 l su Nimf, ergin

7 gün

Domates (Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

200 ml / da

Larva

7 gün

Fasulye

Bakla yaprakbiti

(Aphis spp.)

100 ml / 100 l su Nimf, ergin

7 gün

Hıyar

(Tarla)

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

100 ml / 100 l su Nimf, ergin

7 gün

Kornişon

(Tarla)

Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

100 ml / 100 l su Nimf, ergin

7 gün

Lahana

Lahana güvesi

(Mamestra brassicae)

150 ml / da

Larva

7 gün

Pamuk

Tütün beyaz sineği

(Bemisia tabaci)

200 ml / da

Larva, ergin

7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Lahana güvesine karşı ergin çıkışları görüldükten sonra tarlada tesadüfi olarak 50-100 bitki kontrol edilerek yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5 tanesi bulaşık olursa kimyasal mücadele uygulanır.

Domateste tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise kimyasal mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği gözlenmelidir.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SELENİCA 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SELENİCA 50 EC’ nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.