// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

OPTIMIST SC

OPTIMIST SC

OPTIMIST SC


  • Ürün Grubu: Herbisit
  • Aktif Madde: 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu: F2/B
  • Formülasyon Şekli: SC

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Mısır

Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum)

İmam Pamuğu (Abutilontheophrastii)

Yabani Bamya (Hibiscus  trionum)

Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Topalak (Cyperusrotundus)

Darıcan (Echinochloacrus-galli)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Yapışkan Ot (Setaria verticillata)

200 ml/da

Çıkış sonrası uygulanır

56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ

OPTIMIST SC, mısır tarlalarındaki dar ve geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden, yeni geliştirilmiş “mesotrione ve nicosulfuron” etkili maddelerinisüspansiyon konsantreformülasyondaihtiva eden seçici bir herbisittir. OPTIMIST SC, esas itibariyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) alınır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamalardan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları, gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.

 

DİKKAT:

-Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

-OPTIMIST SC, sadece yemeklik mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancı ot ilacıdır. Tohumluk olarak üretilen mısırlarda, tatlı mısır ve patlatmalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz. Organik fosforlu bir toprak ilacının kullanıldığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea’ lı bileşiklerde tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı bu alanlardan ot alınmamalıdır.

Münavebe ve tekrar ekim; Herhangi birnedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

DİKKAT:

Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi OPTIMIST SC uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir.  Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilmez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

OPTIMIST SC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2/B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için OPTIMIST SC’ nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2/B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Organik fosforlu ilaçlarla karıştırmayınız. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea’lı bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalıdır.