// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

METAPHOR 25 WP

  • Anasayfa
  • Ürün Grupları
  • METAPHOR 25 WP
METAPHOR 25 WP

METAPHOR 25 WP


  • Ürün Grubu: İnsektisit
  • Aktif Madde: %25 Malathion
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu:
  • Formülasyon Şekli: WP (Islanabilir Toz)

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre

Armut

Armut Kaplanı

(Stephanitis pyri)

200 g/100 L su Ergin, nimf

7 gün

Bağ*

Bağ üvezi

(Eythroneura adanae)

300 g/100 L su Ergin, nimf

7 gün

BOŞ AMBAR İLAÇLAMASI

Kuru meyve zararlıları

Kuru incir kurdu

(Ephestia cautella)

Kuru meyve güvesi

(Plodia interpunctella)

Kuru üzüm güvesi

(Ephestia figuliella)

İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)

Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)

Testereli böcek

(Oryzaephilus surinamensis)

Kuru meyve akarı

(Carpoglyphus lactis)

Mısır zararlıları

Arpa güvesi (Sitotroga cerealella)

Pirinç biti (Sitophilus oryzae)

Mısır biti (Sitophilus zeamais)

Tütün zararlıları

Tütün güvesi (Ephestia elutella)

Tatlı kurt (Lasioderma serricorne)

500 g/ 6 L su/ 100 m2 alana

Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel

Elma

Armut kaplanı

(Stephanitis pyri)

200 g/100 L su Nimf, ergin

7 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

400 g/100 L su Larva

Gül

(Süs bitkisi)

Gül hortumlu böceği (Rhynchites hungaricus)

200 g/100 L su Ergin

7 gün

Kiraz**

Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

250 g/100 L su Ergin

7 gün

Mısır

MISIR AMBAR ZARARLILARI

500 g/100 m2 alana boş ambar ilaçlaması

Larva, Ergin

Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel

Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua)

500 g/ da

Larva

7 gün

Pamuk

Pamuk yaprakbiti ***

(Aphis gossypii)

240 g/da

Ergin, nimf

7 gün

Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens)

400 g/da

Ergin, nimf

7 gün

Şeftali

Erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus pruni)

300 g/100 L su Nimf, ergin

7 gün

Şeftali gövde kanlı biti

(Pterochloroides persicae)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

Yağ Gülü

Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae)

200 g/100 L su Nimf, ergin

7 gün

Yonca

Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis)

400 g/da

Ergin

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

** Kısmi dal ilaçlaması: 400 g ilaç+500 g Hidrolize protein/10 L su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın uygulamalarda uygulanabilir.

*** Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANMA ŞEKLİ

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlıklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda haziranda yapılır.

Bağ üvezine karşı her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde uygulama karar verilir.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil ederek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.

Gül hortumlu böceğine karşı nisan sonundan itibaren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilmeli, tesadüfen seçilen 100 tomurcuktan 5’inde ergin görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde ilaçlama yapılması gerekir.

Mısırda çizgili yaprakkurduna karşı 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama, ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı en az haftada bir yapılacak periyodik kontrollerde 10 bitkiden 3’er yaprakta (üst, orta ve alt) yapılan sayımlarda yaprak başına en az 10 adet yaprakpiresinin ergin ve nimfi görüldüğünde ve popülasyonu artış eğiliminde ise uygulama yapılır.

Şeftali yaprakbitine karşı 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.

Şeftali gövde kanlı bitine karşı nisan, mayıs, kısmen haziran ayında her gövde ya da ana dalda 2-5 yaprakbitine rastlanıldığında mücadele yapılır.

Yağ gülünde gül yaprakbitine karşı uygulama bitkinin sürgün yaprak ve tomurcuklarına bitki koruma ürünlü su ile kaplanacak şekilde yapılmalıdır. Uygulamadan hemen sonra yağmur yağacak olursa tekrarlanmalıdır. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

Yonca hortumluböceğine karşı iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m² de 25 larva veya ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

METAPHOR 25 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için METAPHOR 25 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.