// Ertar Kimya - Hoşgeldiniz

BLISS

BLISS

BLISS


  • Ürün Grubu: Fungisit
  • Aktif Madde: %20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
  • Ambalaj:
  • Kimyasal Grubu:
  • Formülasyon Şekli: WP

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre

Bağ*

Bağda ölükol

(Phomopsis viticola)

500 g/100 L su

(Yaz Uygulaması)

3500 g/100 L su

(Kış Uygulaması)

14 gün

Bağ mildiyösü
(Plasmopara viticola)

500 g/100 L su

Domates

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

400 g/da

14 gün

Elma

Elma karalekesi

(Venturia inaequalis)

1500 g/100 L su

14 gün

Kayısı

Yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)

625 g/100 L su

(Normal dönem),

1250 g/100 L su

(Dormant dönem)

14 gün

Mandarin

Kahverengi leke (Alternaria alternata f. sp. citri)

500 g/100 L su

14 gün

Şeftali

Şeftali yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)

1500 g/100 L su

14 gün

Zeytin

Zeytinlerde halkalı leke

(Spilocaea oleaginea =Cyclogonium oleaginum)

1. Uygulama:

1500 g/100 L su

2. Uygulama:

1000 g/100 L su

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda ölükol

Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

1. Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır. Koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates mildiyösü

Mücadeleye çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma karalekesi

1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sırçası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: pembe çiçek döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kayısı yaprak delen (çil)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kaysılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı

1. Uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Mandarinde kahverengi leke

Uygulamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu yağışların azaldığı ve sıcaklığın arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Zeytinlerde halkalı leke

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

 

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BLİSS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BLİSS ’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.