SAMURAY 5 EC

SAMURAY 5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP 3: A İNSEKTİSİT

(Böcek İlacı)

50 g/l   Lambda-cyhalohtrin

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurt: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta ikinoktalı kırmızıörümceğe karşı: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesin de 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet Kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları İlaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güveli uygulama zamanları tahmin-uyan sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamak, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde konuk. 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı: karşı İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Mısır’da bozkurt: Tohum ilaçlaması: Zararlının yoğun olduğu yerlerde tohumlar ekilmeden önce bu koruyucu metot koruyucu amaçlı olarak uygulanır.

Kepekli yem uygulaması: Zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3’er m’lik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır.

Yeşil aksam uygulaması: Zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3’er m’lik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır. Geniş alanlarda kepekli yem uygulanmasının zorluğu nedeni ile bu yöntem uygulanır.

Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. Ikinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Şekerpancarında kalkan böceklerine karşı: Hem larvaları ve hem de erginleri şekerpancarına zarar verir. İlaçlamak suretiyle zarar yapmaları önlenir.

Buğdayda hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Buğdayda ekin kamburböceği: Yüzey İlaçlaması yapılır.

Buğdayda süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip,
tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5′ i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana yaprakgüvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Antepfıstığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.

Fındık kurduna karşı: Ergin böceklerin ekonomik zarar yapmaya başladıkları dönemde, bahçeleri ilaçlı bulundurmak gerekir. Uygulama bahçedeki hâkim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) yapılmalıdır. Ergin yoğunluğunun saptanması amacıyla bir sürvey yapılmalıdır. İşlem sabah erken veya akşamüzeri sakin rüzgarsız ve yağışsız günlerde yapılmalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SAMURAY 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3: A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAMURAY 5 EC’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SAMURAY 5 EC birçok insektisit, akarisit ve fungisitle karışabilir. Uygulama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 14 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼’üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler; başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas, deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Deri ile Teması Halinde: Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde: Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde: Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Hastayı kusmaya zorlamayın.

 

 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme anında zehir danışma merkezine başvurunuz.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

Lambda-cyhalohtrin

Em 281

Em 42

Xylene

ZARARLILIK İFADELERİ (H) 

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Kuru ve serin yerde saklayınız.
 • SAMURAY 5 EC’ yi kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz, hiçbir şey yemeyiniz.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız
 • Havuzları, nehirleri ve su yollarını bitki koruma ürünü ile ve boş ambalajla kirletmeyiniz.
 • Mümkün olduğunca ürün ile temastan sakınınız.
 • Atomizer ile sisleme şeklinde uygulama yapılırken ağız ve burnu kapatacak bir maske kullanınız.

 

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

 

 

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMA ADI:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk *Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

150 ml/da

larva, yumurta

7 gün
***İkinoktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

50 ml/da

nimf, ergin

Elma Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su

larva

3 gün
Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

10 ml/100 L su

larva

Bağ **** Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 L su

larva

7 gün
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp,)

30 ml/da, larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün
Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

30 ml/da, larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Mısırda bozkurt

(Agrotis spp.)

50 ml/da

larva

Patates Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da

Larva, ergin

3 gün
Şekerpancarı Kalkan böceği

(Cassida spp.)

25 ml/da

nimf, ergin

3 gün
Buğday Süne

(Eurygaster spp,)

20 ml/da

(1.-3. nimf ve 4.-5. nimf dönemi)

14 gün
Hububat hortumluböceği

(Pachytychius hordei)

25 ml/da

ergin

Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

50 ml/da

larva

Domates Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da

larva

3 gün
Lahana Lahana yaprakgüvesi

(Plutella maculipennis)

25 ml/da

larva

2 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su

nimf

3 gün
Zeytin Zeytin güvesi / çiçekte

(Prays oleae)

15 ml/100 L su

larva

3 gün
Fındık Fındık kurdu

(Curculio nucum)

50 ml/da

ergin

7 gün

(*) Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

(***) Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.

(****) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SAMURAY 5 EC” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.