RULER 70 WP

RULER 70 WP

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP C1 HERBİSİT

(Yabancı Ot İlacı)

%70 Metribuzine

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli miktar ilaç, önce az bir miktar su ile bir kap veya pülverizatör deposu içerisinde bulamaç haline getirilir. Sonra gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir ve püskürtmeye hazır hale getirilir.

 

İlacın Kullanım Şekli:

Patates:

Çıkış öncesi olarak; patates dikiminden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da.

Çıkış sonrası olarak; patatesler 5-10 cm boyda iken 50-75 g/da dozda kullanılır.

Domates:

Fide ile domates yetiştiriciliğinde; şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır.

Doğrudan tohumla domates yetiştiriciliğinde;

Çıkış öncesi olarak; domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır.

Çıkış sonrası olarak; domates fideleri 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.

Soya:

Ekimden hemen sonra uygulanır, başka bir işlem yapılmaz.

 

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

RULER 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için RULER 70 WP’ nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

RULER 70 WP yüksek derecede asit ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda zehirlenme belirtisine rastlanılmamakla beraber şüpheleniliyor ise ilacın ambalajı ve etiketi ile birlikte doktora gidilmelidir.

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338) Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Ağız yolu ile meydana gelen zehirlenmelerde kusma sağlanmalıdır. Hasta nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır, aktif kömür verilir.

 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Mide yıkanıp, yardımcı tedavi yapılır.

 

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 • Metribuzine

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

 

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

 

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • Boş ilaç ambalajı başka amaç için kullanılmamalıdır.

 

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

 

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı  Otlar Dozu

 ve

Uygulama Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Ara. Süre
Patates30 Hardal (Sinapis arvensis)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amarantus retroflexus) 

Bambul otu (Heliotropium europaeum)

Sarmaşık çoban değneği                   (Polygonum convolvulus)

Acı ot (Solanum dulcamara)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Senelik köpek lahanası (Mercurialis annua)

Kaz ayağı-Sirken (Chenopodium album)

Büyük pıtrak (Xanthium macrocarpum)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

50-75 g/da

 

42 gün
Domates9 Yapışkan ot (Setaria spp.)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Horoz ibiği (Amaranthus spp.)

Sirken (Chenopodium album)

Demir dikeni (Tribulus terrestris)

50-75 g/da

 

Soya Semizotu (Portulaca oleracea)

Alçak sütleğeni (Euphorbia prostrate),

Kırmızı öklKü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Bayır turpu (Raphanus raphanistrum)

50 g/da

(ekimden hemen sonra)

 

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“RULER 70 WP” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.