MASS TRI FORTE

MASS TRI FORTE

Islanabilir Toz (WP)

GRUP M1 M3 Fungisit

(Mantar İlacı)

%21 Metalik bakıra eşdeğer bakır tuzları (bordo bulamacı + bakıroksiklorid+ bakır karbonat) + %20 Mancozeb

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-12 gün ara ile uygulama yapılır.

DOMATES MİLDİYÖ: Bitki koruma ürünlü mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulanmaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

DOMATES BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI: Yeşil aksam uygulaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

PATATES MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamanın bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

DİRENÇ iLE İLGBİLİ İLGİ

MASS TRI FORTE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1: M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASS TRI FORTE’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1: M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali bitki koruma ürünleri ve civa içeren ürünlerle tavsiye edilemez. Triazoller ile karışmaz. Çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesini öneririz. Karışım hazırlandığı gün mutlaka kullanılmalıdır. Takip eden günlerde bitkideki reaksiyonlar izlenmelidir.

 

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız.
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bitki koruma ürünü çok miktarda yutulduğunda; bulantı, mavi-yeşil renkli bazen kanlı kusma, karın ağrısı hissizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, baş dönmesi. Ciddi durumlarda su kaybı, kansızlık, kan bozukluğu görülebilir.

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Hatayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal doktor veya zehir danışma merkezine başvurun.

 

Cilt Teması Sonrası: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkartın. Ürün değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. Ürünün bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

İÇİNDEKİLER

Mancozeb

Metalik bakıra eşdeğer bakır tuzları (Bordo bulamacı + bakıroksiklorid+

bakır karbonat)

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma süphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAZ HALİNDE İSE: bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUDUĞUNDA: nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Ürünü özel ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru)şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılarürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

 

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 4561945 Faks:0 (322) 4561947

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki

Süre

Bağ * Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 g/100 Lsu 21 gün
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300g/100 L su  

7 gün

 

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

300g/100 L su
Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syringae pv.tomato)

300g/100 L su
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 250 g/da 14 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 50 g/100 L su 14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“MASS TRI FORTE” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.