GİZEY 20 WP

GİZEY 20 WP

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUP 21/A AKARİSİT

(Kırmızı Örümcek İlacı)

% 20 Tebufenpyrad

Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Etki Şekli:

Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translaminar özelliğe sahip bir akarisittir. Kırmızı örümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder.

 

İlacın Kullanım Şekli:

İlaçlamalara erken başlanmalı ve mevsim içerisinde ikiden fazla ilaçlama yapılmamalıdır. Böylece hem ilacın uzun süre kalıcı etkisinden yararlanılmış olur, hem de direnç oluşumu engellenmiş olur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

GİZEY 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21/A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GİZEY 20 WP’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 21/A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kuvvetli alkali özellik gösteren ilaçlarla karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ciltte hafif kaşıntı yapabilir.

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+361+353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338) Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; 1-2 bardak su içirilerek hastanın kusması sağlanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 • Tebufenpyrad

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

 

EUH208: Tebufenpyrad içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

 

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Başka bir gaye için kullanmayınız.

 

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

 

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu ve Uygulama Dönemi Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
Elma Avrupa Kırmızı Örümceği

(Panonychus ulmi )

37.5 g/100 l su 7 gün

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“GİZEY 20 WP” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.