ERTAR CAPTAN 50 SC

ERTAR CAPTAN 50 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

    GRUP M: 4 FUNGİSİT

(Mantar İlacı)

500 g/L Captan

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

ELMA KARALEKESİ: Kimyasal mücadele: İlaçlama zamanları

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. ve diğer uygulamalar: ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

KAYISI YAPRAK DELEN:

 1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
 3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ERTAR CAPTAN 50 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir.  Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTAR CAPTAN 50 SC’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M: 4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼’üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapabilir. Nefes alma güçlüğü ve göz yaşarmasına neden olabilir.

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Kurbanı temiz havaya çıkartın. Nefes alamıyorsa suni solunum uygulayın. Tıbbi yardım alın.

Deri ile Teması Halinde; Derhal sabun ve bol su ile yıkayın. Sağlık personeline başvurunuz. Kirlenmiş giysileri derhal çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Kemerler ve saat kayısı gibi diğer deri eşyaları atın.

Göz ile Teması Halinde; Bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Derhal doktora veya zehir danışma merkezine başvurunuz. Kusturmayın. Derhal süt yumurta akı, jelatin solüsyonları veya su, bu mevcut değilse, büyük miktarlarda su içiniz. Alkolden kaçınınız.

 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Gerektiğinde belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

İÇİNDEKİLER

1.Captan

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

EUH208: Captan ve Carboxymethy cellulos içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

 

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Ürün artıklarını akarsu, göl, havuz suları ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
 • Yağlı bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılmaz.
 • Uygulama esnasında genel korunma tedbirlerine mutlaka uyunuz.
 • Kullandıktan sonra boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

 

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 ml/100 L su 3 gün
Bağ * Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 ml/100 L su 3 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
300 ml/100 L su 7 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

300 ml/100 L su 7 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ERTAR CAPTAN 50 SC” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.