EKOMYL 90 SP

EKOMYL 90 SP

SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)

GRUP A/1 İNSEKTİSİT

(Böcek İlacı)

%90 Methomyl

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Etki Şekli:

EKOMYL 90 SP suda eriyebilir toz formülasyonunda, pamuk, tütün ve soyada çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir. EKOMYL 90 SP ile zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. EKOMYL 90 SP’ yi sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen üründe kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız.

 

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½ ye kadar su ile doldurun. EKOMYL 90 SP’ yi ilaçlama tankına koyun, mekanik ve hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.

 

İlacın Kullanım Şekli:

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken EKOMYL 90 SP İlaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için, pamuk bitkisi pörsümüşken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda her hangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. EKOMYL 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre, 7-15günlük aralarla yapılan ilaçlama neticesi kızarıklık mahsulu azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri EKOMYL 90 SP’ in yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir. Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması ve bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılamaması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

 

İlaçlama Aletinin Temizliği:

İlaçlamadan hemen sonra gerekli koruyucu önlemleri alarak ilaçlama aletinin pompası, hortum ve boruları, meme ve süzgeçler de dahil olmak üzere tüm parçalarını temiz su ile yıkayınız. Atık suyu akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

EKOMYL 90 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A/1 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EKOMYL 90 SP’ nin  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A/1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Bir sezonda aynı yerde aynı üründe EKOMYL 90 SP ile ikiden fazla ilaçlama yapmayınız.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek asit ve kireç bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenirliği küçük çapta bir karışımla denenmeli ve ufak parsellerde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır. Karışım hazırlarken önce EKOMYL 90 SP ilaçlama tankına konulmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

METHOMYL zehirlenmeleri anticholinesterase aktivite ile ilgili halsizlik, baş ağrısı, bulanık görme, bulantı, mide krampları, göğis sıkışması, göz bebeklerinin büzülmesi, adele titremesi terleme ve nabız düşmesi gibi etkiler meydana gelir.

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

ATROPİNE antidotudur. Acil ihtiyaçlarda 0.5 mg atropine tabletleri için doktora danışın. Şüpheli zehirlenmelerde hangi şartlarda olursa olsun doktora görünün. Eğer yutulmuşsa 1-2 bardak su için ve boğazın arka tarafına doğru parmaklarını veya bir şeyle dokunarak kusmayı sağlayın. Hasta kimseye veya kusan kimseye ağızdan bir şey vermeyin ve doktor çağırın. Teneffüs edilmişse hastayı bu sahadan uzaklaştırın. Sırtüstü yatırarak sakin tutun. Hasta nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin. Şayet ikaz belirtileri görülürse (ikaz belirtileri aşağıda verilmiştir) doktor gelmeden önce 2.5 tablet (her biri 0.5 mg) ATROPİNE yutturulur. Bu işleme boğaz kuruyuncaya kadar her 10-15 dakikada bir devam edilir. Doktor gelinceye kadar lüzumlu miktarda içmeye devam edilir. İlacın göze bulaşması halinde göz kapağını açık tutarak hafif akan bir su ile 15 dakika boyunca yıkayınız. Deriye bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız ve gerekirse tıbbi müdahale yapınız.

 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Tedavi için ATROPİN SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1,2-2 mg dozunda her 10-30 dakikada bir, iyileşme görülünceye kadar devam edilir. Suni teneffüs ve oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer cholinesterase inhibitörlerinden hiçbiri kullanılmamalıdır. Morfin veya 2-PAM kullanmayın. Bununla beraber EKOMYL 90 SP ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPİNE SULFAT tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmaktadır.

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Methomyl

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H300: Yutulması halinde öldürücüdür.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P330: Ağzınızı çalkalayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

 

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

 

ÜRETİCİ FİRMA

XI’AN MPC STOCK CO., LTD.

Jinwei South Road, Jinghe Industrial District, Xi’an, CHINA.

 

İHRACATÇI FİRMA

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD. Room 1230, Diaosu Jiayuvan , Zhongkang South Road, Futian District, Shenzen, CHINA.

 

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bal arılarına kuşlara balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir.
 • Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın.
 • Akarsulara, göllere veya herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız.
 • Kullanmadan önce ambalajı açmayın.
 • Tekrar kullanmayın, boş ambalajı gömün.
 • İlacı karıştırırken, tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken Methomyl buhar ve sisine karşı korunmak için, koruyucu elbise, gözlük ve maske kullanın.
 • Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

 

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

 

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

 

ÜRETİCİ FİRMA

XI’AN MPC STOCK CO., LTD.

Jinwei South Road, Jinghe Industrial District, Xi’an, CHINA.

 

İHRACATÇI FİRMA

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD. Room 1230, Diaosu Jiayuvan , Zhongkang South Road, Futian District, Shenzen, CHINA.

 

RUHSAT SAHİBİ ve İTHALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr   www.ertarkimya.com.tr

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu ve Uygulama Dönemi Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk* Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) 80 g/da Larva 7 gün
Soya Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) 80 g/da Larva 14 gün
Tütün

(Fidelik Döneminde)

Yaprak Biti (Myzus persicae) 55 g/da Nimf, Ergin 21 gün
Trips (Thrips tabaci)

*Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılmaz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“EKOMYL 90 SP” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.