CV Gönder

İnsan KaynaklarıAşağıdaki formu doldurarak iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

    Kişisel Bilgiler

    Adınız ve Soyadınız
    Doğum Tarihi *
    Doğum Yeri *
    Cinsiyet *
    Medeni Hal *
    Ehliyet (Tarih ve Sınıfı) *
    Askerlik Durumu *
    Cep Telefonu *
    E-mail *

    Öğrenim Durumu ve Mesleki Bilgiler

    Öğrenim durumunuz
    En son bitirdiğiniz okulun adı
    Mesleğiniz
    Bildiğiniz yabancı dil
    Çalışmak istediğiniz bölüm
    Başlayabileceğiniz tarih

    İş Deneyimleriniz

    En son işyerinin adı
    Göreviniz
    Brüt ücret
    Çalışma Dönemi
    Ayrılma Nedeni

    Referans (İsteğe Bağlı)

    Adı ve Soyadı
    Telefonu
    Görevi
    Ek Cv Ekle Word veya *.PDF vb. formatlardaki CV dosyanızı ekleyebilirsiniz.

    Onay

    İşbu iş isteme formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 6 (altı) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın 4857 sayılı İş Kanununun 25.2/b maddesi gereğince işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini, hakkımda daha fazla bilgi edinebilmek için önceki işyerim ve referanslarımın ihtiyaç halinde aranmasını kabul ve beyan ederim.

    Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında başvuru sürecinde paylaştığım kişisel verilerimi, işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere AÇIK RIZAM ile bu iş başvuru formunu doldurarak, verdiğim bu bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi kapsamında Ertar Kimya tarafından işlenmesine AÇIK RIZA verdiğimi beyan ve kabul ederim.

    Okudum/Onaylıyorum